پولیش براق کننده بدنه خودرو مقاوم به مواد شوینده

این پولیش موجب تمیز شدن و برق افتادن بدنه خودرو شده و مقاوم به مواد شوینده است بدین معنی که یک لایه محافظ روی بدنه ایجاد کرده و از نشستن گرد و خاک روی بدنه ممانعت می کند چراکه با یک آب کشی ساده آلودگی های سطحی پاک می شوند و واکس همچنان روی رنگ خودرو باقی است.