پولیش PA-1121

زمینه فنی آن در صنایع خودروسازی، فلزات حساس، اجسام رنگ شده و همچنین در تعمیرگاه ها می باشد. که پس از رنگ نمودن خودرو جهت براق نمودن اشیا و برداشتن لایه نازکی از رنگ و فلز به کار می رود و باعث می شود قطعه پولیش شده به صورت کاملا براق و صاف قرار گیرد.