نمایندگی

صنایع رنگ پودری الکترواستاتیک نیک فام گستر در جهت کاهش قیمت تمام شد محصولات و کمک به مصرف کننده های رنگ پودری، همکاری های خود را با شرکت chinaxingyu آغاز کرده است.