نحوه خرید

بواسطه تغییرات آنی بازار و عدم ثبات در قیمت مواد اولیه تمامی فروش رنگ پودر بصورت نقدی می باشد.

خواهشمند است جهت عدم تداخل در امر خدمت رسانی قبل و بعد از واریز مبلغ برای خرید رال بخصوص با کارشناسان شرکت تماس حاصل فرمایید.

شماره حساب های شرکت جهت مبادلات مالی بصورت زیر می باشد.

بانکشماره حسابشماره کارت
تجارت3649593395

6273-5310-5032-8494

ملی03334048640066037-9911-6614-8852