رنگ پودری ترموپلاست

این رنگ که در بر دارنده رزین های ترموپلاست می باشد. در صنایع غذایی دارویی، ساختمان و چوب کاربرد های فراوان دارد و بر اساس نیاز مشتری تولید می گردد.