تماس با ما

دفتر فروش:

رسالت- میدان الغدیر-خیابان حیدرخانی- روبروی درب شماره 8 دانشگاه علم و صنعت-کوچه دوم شرقی-پلاک 93/1

تلفن: 77272166-021

فاکس: 76212741-021

ارتباط نزدیک:      09125076321

گروه تلگرام: https://t.me/nikfam 

کانال تلگرام: https://t.me/nikfamg

conect us

دفتر فروش:

رسالت- میدان الغدیر-خیابان حیدرخانی- روبروی درب شماره 8 دانشگاه علم و صنعت-کوچه دوم شرقی-پلاک 93/1

تلفن: 76212741-021

فاکس: 77272166-021

ارتباط نزدیک:      09125076321

گروه تلگرام: https://t.me/nikfam 

کانال تلگرام: https://t.me/nikfamg

conect us

دفتر فروش:

رسالت- میدان الغدیر-خیابان حیدرخانی- روبروی درب شماره 8 دانشگاه علم و صنعت-کوچه دوم شرقی-پلاک 93/1

تلفن: 76212741-021

فاکس: 77272166-021

ارتباط نزدیک:      09125076321

گروه تلگرام: https://t.me/nikfam 

کانال تلگرام: https://t.me/nikfamg

conect us